Sổ mơ - Giải mã giấc mơ
A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y
STT
Nằm mơ thấy gì
Số giải mã giấc mơ
1
13, 31, 40
2
13, 31, 40