Sớ đầu đuôi miền Trung

Chủ nhật
13/12/2020
Khánh Hòa
49 - 73
Kon Tum
02 - 75
Thứ 7
12/12/2020
Đà Nẵng
07 - 31
Quảng Ngãi
46 - 58
Đắk Nông
63 - 77
Thứ 6
11/12/2020
Gia Lai
38 - 93
Ninh Thuận
84 - 35
Thứ 5
10/12/2020
Bình Định
45 - 47
Quảng Trị
34 - 26
Quảng Bình
60 - 40
Thứ 4
09/12/2020
Đà Nẵng
52 - 90
Khánh Hòa
68 - 52
Thứ 3
08/12/2020
Đắk Lắk
04 - 32
Quảng Nam
58 - 17
Thứ 2
07/12/2020
Thừa Thiên Huế
58 - 11
Phú Yên
77 - 29
Chủ nhật
06/12/2020
Khánh Hòa
22 - 28
Kon Tum
08 - 96
Thứ 7
05/12/2020
Đà Nẵng
31 - 23
Quảng Ngãi
33 - 70
Đắk Nông
26 - 86
Thứ 6
04/12/2020
Gia Lai
08 - 59
Ninh Thuận
37 - 78
Thứ 5
03/12/2020
Bình Định
76 - 15
Quảng Trị
94 - 62
Quảng Bình
11 - 66
Thứ 4
02/12/2020
Đà Nẵng
78 - 27
Khánh Hòa
04 - 65
Thứ 3
01/12/2020
Đắk Lắk
66 - 44
Quảng Nam
19 - 74
Thứ 2
30/11/2020
Thừa Thiên Huế
55 - 78
Phú Yên
94 - 31
Chủ nhật
29/11/2020
Khánh Hòa
93 - 48
Kon Tum
90 - 72
Thứ 7
28/11/2020
Đà Nẵng
42 - 20
Quảng Ngãi
55 - 86
Đắk Nông
66 - 02
Thứ 6
27/11/2020
Gia Lai
51 - 41
Ninh Thuận
68 - 50
Thứ 5
26/11/2020
Bình Định
03 - 62
Quảng Trị
22 - 81
Quảng Bình
11 - 53
Thứ 4
25/11/2020
Đà Nẵng
44 - 66
Khánh Hòa
20 - 44